CHRISTIAN THEILL DESIGN

Projekty

Ocenenia spoločnosti
IF (Germany), Premis Delta (Spain), selections Compasso d’Oro (Italy)
Adresa
via Santa Maria a Marignolle, 35
50124 Firenze
Taliansko
+39-055223149 www.theill.net

Hodnotení

viac ako 3 rokmi pred